iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

Öka muskelstyrkan med ashwagandha. Studier av friska vuxna visar på fördelar och säkerhet.

Undersökande studie för att utvärdera tolerabilitet, säkerhet och aktivitet hos Ashwagandha (Withania somnifera) hos friska frivilliga.

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)hos friska vuxna.muskelstyrkaResultaten visade att en förstärkande effekt observerades.
 2. Flest deltagare.biverkningbarkashwagandha (typ av indisk kaktus)och har befunnits vara säkra att konsumera.
 3. Framtida forskning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochmusklerEffekten på volymreduktion (sarkopeni) behöver testas.

."muskelstyrkaupp, men vilkentilläggär effektivt?"

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)Är det säkert att konsumera?"

."muskelstyrkaAnvändbar för förstärkning och bibehållen hälsa (tydligen)ashwagandha (typ av indisk kaktus)Jag vill veta mer om"

I detta fall ovanstående,muskelstyrkaDenna artikel riktar sig till personer som på ett naturligt sätt vill öka

I denna artikel,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochFriska vuxna.muskelstyrkaförstärkningseffektoch påvisa följande,Säkerheten bekräftad.Resultaten av den forskning som utförts presenteras här.

Det är olyckligt att det ursprungliga dokumentet inte innehåller några specifika siffror om forskningsresultaten.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochstyrketräningVi hoppas att du kommer att finna denna artikel användbar om du letar efter information om huruvida det är användbart och säkert att

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Grundläggande information om pappret.

Den grundläggande informationen för detta dokument är som följer.

Den artikel som presenteras i detta nummer har titeln.Explorativ studie för att bedöma tolerabilitet, säkerhet och aktivitet hos ashwagandha (Withania somnifera) hos friska frivilliga.(japansk översättning)".

Inledning: mål och metoder för undersökningen

Syftet med denna studie var att,Friska vuxna.ashwagandha (typ av indisk kaktus)och för att bedöma dess tolerabilitet, säkerhet och effekt.Är.

hållbarhet

En substans eller ett läkemedel ligger inom acceptabla gränser för användaren.biverkningoch mindre skadliga effekter.

Detta experiment var,ashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.Stegvis ökande doser.Den viktigaste punkten är.

Kontrollera säkra doser i små steg.Ja.

Forskningsmetoder

I detta avsnitt beskrivs följande aspekter av forskningsmetoder.

Forskningsmetoder

Val av deltagare och villkor

18 friska vuxna (12 män, 6 kvinnor, ålder 18-30 år, BMI 19-30)valdes ut som deltagare.

Metod och varaktighet för administrering av ashwagandha.

Deltagare,ashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.kapseltogs i 30 dagar.

Intaget ökades stegvis i enlighet med nedanstående schema.

kapseltogs i två uppdelade doser per dag.

 • De första 10 dagarna:750 mg per dag
 • De kommande 10 dagarna:1000 mg per dag
 • De senaste 10 dagarna:1250 mg dagligen.

Tillverkarens rekommendation är vanligtvis cirka 600 mg per dag.

Man kan se att de experimenterar med betydligt större kvantiteter.

Val av utvärderingsindikatorer

Deltagarna bedömdes utifrån följande utvärderingsindikatorer

värderingsindex

Cykelergometer

Motståndsjusterbara fasta cyklar.

Det används för att mäta en persons kardiovaskulära anpassningar och träningskapacitet under ett övervakat träningstest.

Dessutom.biverkningoch biverkningar uppmuntrades också att rapporteras.

Det är en stor besvikelse att ingen numerisk information finns i den ursprungliga skissen.

Forskningsresultat

Här är några av forskningsresultaten, bland annat

Forskningsresultat

 • Tolerans och säkerhet
 • sovaFörbättra kvaliteten på
 • Resultat av fysiologiska funktionstester.
 • Förbättrad muskelaktivitet
 • procentuell andel kroppsfettNedåtgående trend i

Tolerans och säkerhet

Flest deltagare.ashwagandha (typ av indisk kaktus)anger föremål för önskan, tycke, hat etc.biverkningDen kan även tas utan.

En deltagare som tog den lägsta dosen fick dock ökad aptit,sexuell lustÖkade, hallucinogena effekter och yrsel rapporterades och uteslöts från studien.

Omvänt skulle det kunna tolkas som att de återstående 17 deltagarna inte hade några problem med att ta mer än dubbelt så mycket som den rekommenderade dosen under en 10-dagarsperiod.

Förbättrad sömnkvalitet

6 deltagare.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Efter intag,sovaFörbättrad kvalitet pårapporterade att.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)på grund avsovakvalitet är mycket vanligt att höra.

Resultat av fysiologiska funktionstester.

Organfunktionstester före och efter intag är,Inom normala gränser för alla deltagareDet var det.

Förbättrad muskelaktivitet

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Efter intag,Greppstyrka, quadricepsmuskelstyrkatillbakamuskelstyrkaFörbättring avvar statistiskt signifikant.

Den nämns ofta på denna webbplats,ashwagandha (typ av indisk kaktus)på grund avmuskelstyrkaFörbättring är en annan välkänd effekt.

Minskande trend i kroppsfettprocent

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Efter intag,procentuell andel kroppsfetthar minskatTendensen att göra detta observerades.

Jag också.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det är mycket logiskt eftersom jag gick ner i vikt under

Sammanfattning: Ashwagandha kan förbättra muskelstyrkan.

Hur var det? Jag vill avsluta med att sammanfatta innehållet i denna artikel.

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)hos friska vuxna.muskelstyrkaResultaten visade att en förstärkande effekt observerades.
 2. Flest deltagare.biverkningbarkashwagandha (typ av indisk kaktus)och har befunnits vara säkra att konsumera.
 3. Framtida forskning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochmusklerEffekten på volymreduktion (sarkopeni) behöver testas.

Denna studie har visat att friska vuxnaashwagandha (typ av indisk kaktus)ochmuskelstyrkaVisade förstärkande effekter,biverkningknappast någonDet visade sig att.

styrketräningdagligen, eller om du vill förbättra din idrottsprestation i samband med klubbaktiviteter.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Tänk på intaget av

Detta är allt för denna artikel. Tack för att du läste till slutet.

Då så.

VANLIGA FRÅGOR

アシュワガンダはどのような効果があるのですか?

この研究によれば、アシュワガンダは筋力増強効果があり、睡眠の質の改善や体脂肪率の減少傾向が見られました。

アシュワガンダの摂取は安全ですか?

はい、この研究では、ほとんどの参加者が副作用なくアシュワガンダを摂取でき、安全性が確認されました。

研究で使用されたアシュワガンダの投与量はどのくらいですか?

I studien ökades doserna av ashwagandha var tionde dag, med 750 mg per dag under de första tio dagarna, 1 000 mg per dag under de följande tio dagarna och 1 250 mg per dag under de sista tio dagarna.

アシュワガンダはどのような人に効果が期待できますか?

健康な成人を対象としたこの研究では、筋力増強効果が見られましたが、さらなる研究が必要です。

特に筋肉量の減少(サルコペニア)の患者に対する効果を検証することが期待されています。

サルコペニア

加齢に伴う筋肉量の減少や筋力の低下を指す状態。

運動機能の低下や生活の質の低下につながることがあります。

適切な栄養摂取や運動療法を通じて、筋力の維持や向上が可能です。

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Undersökande studie för att utvärdera tolerabilitet, säkerhet och aktivitet hos Ashwagandha (Withania somnifera) hos friska frivilliga.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp