iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

En studie visar att ashwagandha dramatiskt förbättrade spermiekvaliteten hos infertila män.

Ashwagandha förbättrar dramatiskt spermiekvaliteten hos infertila män - en fantastisk studie!

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)förbättrar spermiekvaliteten hos infertila män genom att förbättra spermiernas antal och rörlighet och balansera reproduktionshormonerna, visar studier.
 2. ashwagandha (typ av indisk kaktus)Vid förtäring,antioxidantoch vitaminnivåerna återställs och oxidationstresskonstaterades ha minskat.
 3. ashwagandha (typ av indisk kaktus)är infertila mänsfertilitetDet kan underlätta återhämtningen, men det är viktigt att diskutera intaget med en läkare eller specialist.

"Jag är orolig för spermiekvaliteten, finns det något jag kan göra för att förbättra den?

"Jag behöver förbättra spermiernas rörlighet på ett naturligt sätt.

oxidationstressJag kan vara infertil på grund av. Hur kan jag lösa detta?"

Den här gången för män. För dem som lider av spermiekvalitet och infertilitet.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Rekommendation.

I denna artikel,ashwagandha (typ av indisk kaktus)kan vara en räddning för infertila män? Här är resultaten av en studie som visar det.

I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)förbättrar spermiernas antal och rörlighet, oxidationstressreduktion, och dess effekt på balanseringen av reproduktionshormoner har påvisats.

Denna artikel är idealisk för dem som vill förbättra spermakvaliteten på ett naturligt sätt.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Grundläggande information om pappret.

Den grundläggande informationen för detta dokument är som följer.

I denna artikel.Withania somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)) är spermier från infertila män.flytandeNivåer av reproduktionshormoner och oxidation understressPrecision genom att regleraflytandeFörbättra kvaliteten på (Japansk översättning)".

(data) objektInnehåll
Titel.Withania somnifera förbättrar spermakvaliteten genom att reglera nivåerna av reproduktiva hormoner och oxidativ stress i seminalplasman hos infertila män.
Författare.Mohammad Kaleem Ahmad, Abbas Ali Mahdi, Kamla Kant Shukla, Najmul Islam, Singh Rajender, Dama Madhukar, Satya Narain Shankhwar, Sohail Ahmad
TidskrifterFertilitet och sterilitet (Fertil Steril)
År för offentliggörande2010
Volym/nummer/sidaVolym 94, utgåva 3, s. 989-996
Grundläggande information om pappret.

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Bakgrund och mål för undersökningen

Klicka här för bakgrund och mål för den aktuella studien.

Bakgrund och mål för undersökningen

Här följer en introduktion till var och en av dem.

Problem hos infertila män.

Infertilitet är ett tillstånd som drabbar par som vill ha barnCirka 15%Effekterna på

Huvudorsaker till manlig infertilitet: problem med spermiekvaliteten.

 • Antal spermier.
 • Spermiernas rörlighet.
 • Spermiernas morfologi (dvs. om de har en normal form)

Bortsett från detta,antioxidantoch vitaminbrist samt obalans i reproduktionshormonerna är också inblandade.

Ashwagandhas potential.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)är en ört som används inom Ayurveda, den traditionella indiska läkekonsten.

stressMinskning ochimmunitetoch andra fördelar, såsom att förbättra mänsfertilitetDen förväntas också vara effektiv när det gäller att förbättra

Det välbekanta "Låt oss använda vetenskapen för att bevisa effektiviteten hos traditionell medicin!

I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)undersöker hur det påverkar spermiekvaliteten hos infertila män.

Forskningsdesign och forskningsmetoder

I detta avsnitt beskrivs undersökningens ämnen och metoder.

 • Målgrupp:

I denna studie,75 friska män (kontrollgrupp) och 75 män som genomgår infertilitetsundersökningNedan följer en lista över de vanligaste orsakerna till detta.

kontrollgrupp

Inom forskning och experiment,Grupper för vilka ingen behandling eller intervention tillhandahållsav.

Kontrollgruppen fungerar som en jämförelse med experimentgruppen för att korrekt kunna bedöma behandlingens eller interventionens effektivitet.

Förekomsten av en kontrollgrupp förbättrar studiens tillförlitlighet genom att undvika falska positiva och falska negativa resultat i experimentella resultat.

screening

Vad är screening,En serie tester och bedömningsmetoder som används för att utvärdera sjukdomar och hälsotillstånd.av.

Screening har effekten att fördröja eller förhindra sjukdomsutveckling genom att möjliggöra tidig upptäckt av vissa sjukdomar och tillstånd, och genom att möjliggöra åtgärder i de tidiga stadierna av en odiagnostiserad sjukdom eller odiagnostiserad ohälsa.

Screening riktar sig vanligtvis till stora befolkningsgrupper och syftar till att identifiera personer med hög sjukdomsrisk.

 • Metod:

Bestämning av vitamin A och E, oxidation.stressBiomarkörer, mätning av reproduktiva hormoner. ashwagandha (typ av indisk kaktus)Utvärderingen genomfördes på följande sätt för att undersöka effektiviteten hos

Mätobjekt.Metod.
andeflytandeVitaminerna A och E ihög hastighetflytandeKroppskromatografisk metod (HPLC)
andeflytandeoxidation istressbiomarkörStandard spektrofotometri
Reproduktionshormoner (T, LH, FSH, PRL) i serumRadioimmunoassay (RIA)
Ämnen och mätmetoder

Reproduktionshormoner (T, LH, FSH, PRL) i serum enligt ovan

T:testosteron
LH: Luteiniserande hormon.
FSH: follikelstimulerande hormon.
PRL: prolaktin.

testosteron(T)

testosteronär ett steroidhormon som är känt som ett manligt hormon.

Det produceras främst i de manliga testiklarna och i mindre utsträckning i de kvinnliga äggstockarna och binjurebarken.

testosteronär manliga sekundära sexuella kännetecken (skäggväxt och kroppsbehåring, röstförändring),muskler(t.ex. utvecklingen avsexuell lustoch spermatogenes, och kan även påverka den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Även bentäthet och fettfördelning,musklerDet är involverat i många fysiologiska funktioner, inklusive mängd och produktion av röda blodkroppar.

Luteiniserande hormon (LH)

Luteiniserande hormon (LH) är,En typ av gonadotropiskt hormon som utsöndras av den främre hypofysen i hjärnan.

Män och kvinnor.reproduktiv funktionDen spelar en viktig roll i

Hos män stimulerar LH Leydig-cellerna i testiklarna atttestosteronproduktionen, vilket i sin tur stöder spermatogenesen.

Hos kvinnor främjar LH follikelmognad för att utlösa ägglossning och produktionen av progesteron underlättas av bildandet av gulkroppen.

LH-nivåer, menstruationscykel och ålder,stressoch kan variera beroende på mängden träning och andra faktorer.

Follikelstimulerande hormon (FSH)

Follikelstimulerande hormon (FSH) är,En typ av gonadotropiskt hormon som utsöndras av den främre hypofysen.

Män och kvinnor.reproduktiv funktionDetta är en viktig funktion för

Hos män verkar FSH på sädesledarna i testiklarna för att främja spermieproduktion och -mognad.

Hos kvinnor stimulerar FSH folliklarna i äggstockarna och förbereder äggen för mognad och ägglossning.

FSH-nivåer, menstruationscykel, ålder,stressoch kan variera beroende på mängden träning och andra faktorer.

Prolaktin (PRL).

Prolaktin (PRL) är,Hormon som huvudsakligen utsöndras av den främre hypofysen.

Det stimulerar mjölkproduktionen och utvecklingen av kvinnliga bröstkörtlar.

Även bland män.sexuell lustoch spermatogenes.

Överdriven prolaktinutsöndring resulterar vanligtvis i,könsfunktionoch infertilitet.

Studiens varaktighet,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Sperma efter behandling medflytandeBedömning av förändringar i biomarkörer, vitaminer och reproduktionshormoner i serum jämfört med före behandlingenDet gjorde jag.

Hereby,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochEffekter på manlig infertilitet.Syftet med projektet är att klargöra följande. (Spoiler: förbättrad)

Forskningsresultat

Resultat av experimentet,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Följande ändringar uppstår på grund av

Forskningsresultat

 • Förbättrat antal spermier och motilitet
 • antioxidantÅterställande av vitaminnivåerna.
 • Förändringar i nivåerna av reproduktionshormoner

Förbättrat antal spermier och motilitet

Genom forskning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)intag har visat sig förbättra spermiernas antal och rörlighet.

Kände.

antal spermier

Man.fertilitetDen är en viktig faktor i spermieproduktionen och innehåller i allmänhet 250-280 miljoner spermier vid utlösningstillfället.

Lågt antal spermier försvårar befruktning och kan leda till infertilitet.

Spermiernas rörlighet.

Spermiernas rörlighet är,En indikator på hur aktiva spermierna är, vilket är viktigt för deras förmåga att befrukta.uppfyller följande krav.

Spermier med låg motilitet har svårt att möta ägget, vilket försvårar befruktningen.

Olika parametrar, t.ex. hastighet och linjäritet, beaktas vid bedömningen av rörligheten.

Spermiekvaliteten hos infertila män förbättras och dettafertilitetåterhämtning.

Återställande av antioxidant- och vitaminnivåer

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Efter förtäring, spermier.flytandeNivåerna av antioxidativa enzymer och vitaminerna A, C och E i kroppen återställdes.

Antioxidationsenzym.

Antioxidativa enzymer avlägsnar skadliga oxidanter och fria radikaler som bildas i kroppen,Enzymer som hjälper till att förebygga cell- och vävnadsskador.

De viktigaste antioxidativa enzymerna är superoxiddismutas (SOD), katalas (CAT) och glutationperoxidas (GPx). Dessa enzymer arbetar för att förhindra oxidativstressminskar och hälsan bibehålls.

fria radikaler

Fria radikaler är kemikalier som har instabila elektroner och reagerar genom att ta elektroner från andra molekyler.

Fria radikaler som bildas i kroppen är en biprodukt av biologiska reaktioner som använder syre.

I måttliga mängder,Gynnsamma effekter som en del av immunförsvaretÄven om det finns tillfällen då,För mycket fria radikaler har en skadlig inverkan på cellernas struktur och funktion, och oxidationstressorsaker.

antioxidantförhindrar cellskador genom att minska effekten av fria radikaler.

vitamin A

Vitamin A är ett fettlösligt vitamin.

Det spelar en viktig roll för synen, immunförsvaret, celltillväxt och celldifferentiering.

Bidrar också till att bibehålla en frisk hud och friska slemhinnor.

Vitamin A finns i två former: retinol från animaliska livsmedel (t.ex. lever, fisk, ägg) och β-karoten från vegetabiliska livsmedel (t.ex. morötter, squash, spenat).

β-karoten omvandlas till retinol efter behov i kroppen.

C-vitamin

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin.

Kollagenproduktion,antioxidantverkan, stöd för immunförsvaret ochjärnDen spelar en viktig roll för absorptionen av

C-vitamin produceras inte av människokroppen och måste därför intas via en kost som innehåller frukt och grönsaker (t.ex. apelsiner, kiwi, paprika, broccoli).

Brist på C-vitamin, skörbjugg, kan orsaka blödningar i tandköttet, inre blödningar i huden och ledvärk.

E-vitamin

E-vitamin är en av de fettlösliga vitaminerna.

antioxidantverkanoch skyddar de lipider som cellmembranen består av från oxidation.

E-vitamin bidrar till att stödja nervfunktionen, immunförsvaret och förebygga blodproppar.

E-vitamin finns i nötter, frön, vegetabiliska oljor, gröna grönsaker och fullkornsprodukter.

Brist på vitamin E är sällsynt, men neuropati förekommer,muskelstyrkaoch kan orsaka en minskning av immunförsvaret.

Detta möjliggör oxidation avstressminskar och spermiernas funktion föreslås förbättras.

Förändringar i nivåerna av reproduktionshormoner

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Vid förtäring,Serum.testosteron(T) och luteiniserande hormon (LH) ökade signifikantoch, å andra sidan.Minskade nivåer av follikelstimulerande hormon (FSH) och prolaktin (PRL)Det gjorde jag.

hormonashwagandha (typ av indisk kaktus)Effekter av förtäring
testosteron(T)Betydande ökning
Luteiniserande hormon (LH)Betydande ökning
Follikelstimulerande hormon (FSH)minska
Prolaktin (PRL).minska
ashwagandha (typ av indisk kaktus)Effekter av förtäring

Den förbättrade balansen mellan dessa reproduktionshormoner förbättrar spermiekvaliteten och infertila mänsfertilitethar visat sig ha potential att återhämta sig.

Sammanfattning: Ashwagandha förbättrar symtomen hos infertila män.

Hur var det? Jag vill avsluta med att sammanfatta innehållet i denna artikel.

Sammanfattning av denna artikel.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)förbättrar spermiernas antal och rörlighet samt balanserar de reproduktiva hormonerna. Studier har visat att detta förbättrar spermiekvaliteten hos infertila män.
 2. ashwagandha (typ av indisk kaktus)Vid förtäring,antioxidantoch vitaminnivåerna återställs och oxidationstresskonstaterades ha minskat.
 3. ashwagandha (typ av indisk kaktus)är infertila mänsfertilitetDet kan underlätta återhämtningen, men det är viktigt att diskutera intaget med en läkare eller specialist.

Från denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)är infertila mänsfertilitetEuropaparlamentet föreslår att detta kan bidra till återhämtningen avNedan följer en sammanfattning av den information som lämnats.

Om du är en man som kämpar med infertilitet, eller en kvinna vars partner kämpar medashwagandha (typ av indisk kaktus)Tänk på intaget av

Vi hoppas att denna artikel kommer att vara till nytta för dig.

Detta är allt för denna artikel. Tack för att du läste till slutet. Vi ses då.

VANLIGA FRÅGOR

アシュワガンダはどのようにして精子品質を向上させるのですか?

アシュワガンダは抗酸化物質やビタミンのレベルを回復させ、酸化ストレスを軽減します。

また、生殖ホルモンのバランスを整えることで、精子の数や運動性が改善され、精子品質が向上します。

アシュワガンダの摂取方法は?

アシュワガンダはサプリメントや粉末として摂取できます。

医師や専門家と相談して、適切な用量や摂取方法を決めることが重要です。

アシュワガンダ摂取に副作用はありますか?

一般的には、適切な用量であれば副作用は少ないとされていますが、個人差があります。

妊娠中の女性や特定の病気の方は、医師と相談して摂取を検討してください。

また、過剰摂取による副作用やアレルギー反応が起こる場合があるため、注意が必要です。

アシュワガンダは女性の不妊治療にも役立ちますか?

アシュワガンダはストレス軽減やホルモンバランスの改善に効果がありますが、女性の不妊治療における効果については十分な研究がされていません。

女性の不妊治療に興味がある場合は、医師と相談しながら適切な治療法を検討してください。

アシュワガンダ以外に男性不妊に効果的なサプリメントはありますか?

Näringsämnen som C-vitamin, E-vitamin, zink och selen samt kosttillskott som coenzym Q10, maca och L-karnitin anses vara effektiva vid manlig infertilitet.

ただし、サプリメントの摂取については、医師や専門家と相談して適切な用量や摂取方法を決めることが重要です。

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Ashwagandha förbättrar dramatiskt spermiekvaliteten hos infertila män - en fantastisk studie!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp