iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

[Tillägg] Forskning visar att ashwagandha sänkte kortisolnivåerna med 27,91 TP3T [Stressreducerande effekt].

[Tillägg] Forskning visar att ashwagandha sänkte kortisolnivåerna med 27,91 TP3T [Stressreducerande effekt].

Spoiler för den här artikeln.

 • Serumkortisol: (efter en substantiv- eller adjektivstam, ett onomatopoetiskt-mimetiskt ord eller en fras)Ned 27.91 TP3T på 60 dagar
 • Jämförelse med placebo:OlikastressÖverväldigande seger genom kontroll
 • biverkning: (efter en substantiv- eller adjektivstam, ett onomatopoetiskt-mimetiskt ord eller en fras)ingen särskild.

"Kronisk.stressKänna den''

"Mitt sinne går runt och minns saker som jag inte gillar.''

"Jag är den enda på jobbet som behandlas orimligt dåligt.''

Jag tror att det finns många människor som lider av dessa problem. Eller rättare sagt, jag var precis så.

Jag vet hur svårt det är.Jag förstår mycket väl.

Läs den här artikeln,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Vid intag avstressochkortisolav studien minskade avsevärt.

Det kan få dig att känna dig lite mer bekväm om du blir avskräckt av en orimlig miljö eller behandling.

Läs till slutet.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

Forskning: Effekter av stressreducering och biverkningar

Den här gången presenterar vi 2012 års upplaga avVuxen.stressと不安の軽減におけるashwagandha (typ av indisk kaktus)根の高濃度フルスペクトル抽出物の安全性と有効性に関する前向き無作為化二重盲検プラセボ対照試験Undersökningen kallas.

kroniskstressの病歴を持つ人64人に、90日間ashwagandha (typ av indisk kaktus)を摂取してもらいます。

Resultat hur mycketstressär minskad är vetenskapligt undersökt.

Vad du bör se upp för.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)はインド古来の伝統医療「アーユルヴェーダ」でもstressDen har introducerats som en ört som är fördelaktig för

今回は伝統医療で使用されていたashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.stressStudien är en vetenskaplig granskning av effektiviteten och säkerheten hos lindringarna.

för övrigtashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.stressVissa studier om lindring har gjorts på råttor, hundar och hästar.

Efter att ha fastställt målen granskas de grundläggande förutsättningarna för studien.

forskningsdata

 • Forskningsperiod:60 dagar.
 • mängden intag: (efter en substantiv- eller adjektivstam, ett onomatopoetiskt-mimetiskt ord eller en fras)KSM-66.(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.ashwagandha (typ av indisk kaktus)300mgを朝晩2回。計600mg
 • Forskningsdeltagare:kroniskstress64 personer med en historia av

Placebogrupper får också samma mängd placebokapseldricka.

Efter 90 dagar har serumkortisolKoncentration och,stressJämför resultaten med testet av kontroller.

Den är kort, 60 dagar, men det finns många människor och många faktiskastressDetta är en praktisk studie som sammanför människor som lider av

SerumkortisolKoncentrationen av,kortisol(Även känd som:stress(hormoner) i blodet och analyserar hur mycket som finns i blodet,Vetenskapligt mått på "hur irriterad personen är".Följande tabell visar resultaten av undersökningen.

Här kallas den också för.stressChecklistan består av de tre metoderna nedan.

Officiellt "standard".stressFrågeformuläret "Assessment Questionnaire".

Standard frågeformulär för stressbedömning.

 1. Uppfattas.stressSkala (PSS)
 2. Frågeformulär om allmän hälsa (GHQ-28.)
 3. depression不安stressSkala (DASS)

"Ho hum,stressDet är okej att säga "Jag ser att det finns en berömd metod för att poängsätta
Föreställ dig att du svarar på frågorna i frågeformuläret.stressatt det känns som om poängen i

Resultat: Kortisolkoncentrationen i serum minskade med 27,91 TP3T

Forskningsresultat

 • SerumkortisolNivå: 27.91 TP3T reducerad
 • stressTäljare: minskning jämfört med placebo för alla metoder.
 • biverkning: inga tydliga biverkningar.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)を摂取したグループは、血清kortisolminskade med 27,91 TP3T.

Alla tre metoderna jämfördes dessutom med placebo.stresshar minskat.

Jämför i tabellen.

[Jämförande bild] Ashwagandha och stress: jämförelse av siffror från olika stresskontroller.
[Jämförande bild.ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochstressVar och en.stressNumerisk jämförelse av kontrollerna
Undersökningsmetod.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Placebo
Serumkortisolkoncentration-27.9%-7.9%.
PSS-44.0%-5.5%
GHQ-28.-72.3%-2.3%
DASS-71.6%-5.0%
stress減少度:ashwagandha (typ av indisk kaktus)とプラセボの数値比較

På så sätt visar tabellen tydligt att det är mer uppenbart än placebo.stressDu kan se att nivån på

Forskare,「高濃度のフルスペクトルashwagandha (typ av indisk kaktus)根抽出物が安全かつ効果的にstresstyder på att det förbättrar individens motståndskraft mot och därmed förbättrar deras självskattade livskvalitet."Rapporterad som.

."stressDet är också ett bra sätt att komma ner utan att det har några negativa effekter på kroppen."Detta innebär att.

Andra studier med liknande resultat.

今回のように「ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochstressDet finns andra forskningsrapporter om ämnet "The

■2014:Alternativa behandlingar för ångestneuroser: en systematisk genomgång av resultat från försök på människor som rapporterats om den ayurvediska örten ashwagandha.

■2019:Effekten och säkerheten hos ashwagandha (Withaniasomnifera) rotextrakt vid sömnlöshet och ångest: en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie.

Förvaltarens kommentar.

."stressMinskningen av säkerheten (biverkning(med eller utan) är också allmänt godtagbart".Detta är mitt intryck.

Först och främst säkerhet.

chefは今回の研究より大量のashwagandha (typ av indisk kaktus)を飲んでみたことがありますが、biverkningDet fanns inga

stressに関しても、自分の体験と照らし合わせてhud感覚として納得がいきます。

■För mer information om verkliga erfarenheter, se.

Det bör dock noteras att「全くirritationしなくなるわけではない」Detta innebär att.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)を飲む前よりは大幅にirritationする時間や、マイナス感情に振り回される機会は大幅に減っていますが、それでもやっぱり特に嫌なことがあった場合にはムカつくものはムカつきます笑

Det råder ingen tvekan om att effekterna är betydande, men förvänta dig ändå inte för mycket.

Sammanfattning: Ashwagandha är effektivt för att minska stress.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)の効果でひんぱんに話題に上がる「stressintroducerade forskning om "Att minska och förbättra hanteringen av

研究結果の通り、ashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.stressMinskningen är betydande.

Som: "Varför är jag den enda som..."stressProva den när du känner dig överväldigad av långvarig exponering för

Sammanfattning av denna artikel.

 • Serumkortisol: (efter en substantiv- eller adjektivstam, ett onomatopoetiskt-mimetiskt ord eller en fras)Ned 27.91 TP3T på 60 dagar
 • Jämförelse med placebo:OlikastressÖverväldigande seger genom kontroll
 • biverkning: (efter en substantiv- eller adjektivstam, ett onomatopoetiskt-mimetiskt ord eller en fras)ingen särskild.

Tack för att du läste till slutet!

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

[Tillägg] Forskning visar att ashwagandha sänkte kortisolnivåerna med 27,91 TP3T [Stressreducerande effekt].

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp