iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

Effekter av Withania somnifera (ashwagandha) som en naturlig behandling för att hämma oxidativ stress i hjärnan vid neurologiska sjukdomar.

Effekter av Withania-somnifera-ashwagandha som en naturlig behandling för att hämma oxidativ stress i hjärnan på neurologisk nivå störningar.

Spoiler för den här artikeln.

 • Withania somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)) är en oxidation som orsakar neurologiska avvikelser i hjärnan.stressDen visade sig vara effektiv mot
 • W. somnifera är en oxiderandestressi olika delar av hjärnan och dämpar avvikelser som orsakas avstressEffekten blir att markören återställs.
 • Med lovande resultat i framtida kliniska prövningar är W. somnifera en lovande naturlig behandling för många neuropatologiska tillstånd.

"Jag skulle vilja veta om det finns några exempel på neurologiska sjukdomar som behandlats med naturterapier

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)Hjärnans oxidation avstressJag är intresserad av den hämmande effekten av

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)"Vi tittar på effekterna av

Denna artikel är avsedd för personer som lider av neuropatologiska tillstånd.

I den metaanalys som presenteras här användes W. somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)) är oxidation av hjärnan.stressoch har visat sig vara effektivt vid många neuropatologiska tillstånd.

Oxidation av hjärnanstress

Ett tillstånd som orsakar skador på hjärncellerna på grund av att det bildas för mycket reaktiva syreföreningar.

Reaktiva syreföreningar är nödvändiga för biologiska processer in vivo i de mängder som krävs, men när de produceras i för stora mängder kan de orsaka celldysfunktion och celldöd.

Oxidation av hjärnanstresshar kopplats till utveckling och progression av sjukdomar som neurodegenerativa sjukdomar och stroke.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)förväntas vara effektiv i kliniska prövningar och är ett måste för dem som är intresserade av naturliga behandlingar.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Inledning.

Först vill vi informera er om målen och metoderna för den undersökning som vi presenterar här.

Forskning som presenteras här: oxidation av hjärnan hos gnagare.stressWithania somnifera vid neurologiska beteendestörningar orsakade avashwagandha (typ av indisk kaktus)) effekter: en systematisk genomgång och metaanalys.

Mål för undersökningen.

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av ett traditionellt ayurvediskt läkemedel för neurologiska sjukdomar, Withania somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)), var att vetenskapligt klargöra de skyddande effekterna av

Specifikt var W. somniferaOxidation i hjärnan hos råttorstressVilken inverkan har detta på neuropatologi till följd avundersöktes genom en systematisk granskning och metaanalys.

Systematisk genomgång.

En metod för att samla in, utvärdera och analysera befintlig forskning om ett specifikt ämne och sammanfatta resultaten.

Den består av fem steg: formulering av forskningsfrågan, litteratursökning, utvärdering, analys och rapportering av resultaten.

Syftet är att hjälpa till med övergripande förståelse och planering av ny forskning.

Metaanalys (metaanalys)

Metoder som analyserar resultaten från flera studier på ett integrerat sätt och använder kvantitativa metoder för att beräkna uppskattningar.

Det görs som en del av en systematisk granskning och kan undersöka studiernas tillförlitlighet och konsekvens.

Detta gör att mer exakta resultat kan erhållas.

Metod.

W. somnifera vid oxidation av hjärnan hos gnagare.stressHjärnoxidation hos W. somnifera med hjälp av en elektronisk databas för att avgöra om den är effektiv motstressLitteratur om effekterna på induktion samlades in.

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)×x Hjärnan hos en råtta.stressSå du tittar på varje enskild sida av ämnet

Därefter genomfördes en systematisk granskning av neurobeteendeparametrar.

Oxidation i hjärnan hos råttorstressMetaanalys av effekten av W. somnifera på markörer.

stressmarkör

Kropp.stressSubstanser eller indikatorer på fysiologiska eller biokemiska förändringar som återspeglar ett tillstånd.

Blod.kortisoloch adrenalin, immunförsvarets celler och cytokiner är typiska exempel.

Dessa mätningar är,stressBedömning av reaktion och,stressDetta är användbart för att studera de hälsoeffekter som orsakas av

Markörer för oxidativ stress i råtthjärnan.

 • superoxiddismutas
 • katalas
 • glutationperoxidas
 • glutation
 • lipoperoxidas
 • nitrit
 • protein karbonyl
 • AchE
 • ChAT
 • Ach.

Kort sagt, "hjärnan hos en råtta".stressDet finns mer än en indikator substans".

Uppgifterna analyserades sedan med hjälp av programvaran Review Manager.

Granskningsansvarig

Programvara för systematiska översikter och metaanalyser.

Programvaran gör att processerna för litteratursökning, urval, utvärdering, datautvinning, dataanalys och rapportgenerering kan utföras effektivt och korrekt. Den underlättar också samarbete och hantering av flera granskningar.

resultat av en undersökning

Resultat baserade på urvalskriterier för studien.

Baserat på studiens urvalskriterier samlades 28 referenser in.

Dessa referenser baseras på det faktum att W. somnifera har olikaOxidation av hjärnan hos gnagare orsakad av fysiska och kemiska stimuli.stressDämpar neurologiska avvikelser orsakade avAnger att.

Dessa studier tyder på att W. somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)) visade sig avsevärt förbättra symtomen på neuropatologi.

Dämpning med Withania somnifera.

W. somnifera är,Oxidation i hjärnan hos råttor.stressBetydligt minska effekterna av neuropatologi orsakad avDet konstaterades att.

Detta beror på att W. somnifera har visat sig orsaka neuropatologi genom fysiska eller kemiskastressDetta tyder på att den är effektiv mot

Dessutom är den i princip effektiv mot möss,Möjligen även effektivt för människor.kan förväntas.

Effekter av Withania somnifera på återhämtningen av stressmarkörer.

W. somnifera har konstaterats oxideras i olika regioner av hjärnan hos gnagare.stressMarkörer kan återvinnas på ett betydande sätt.

W. somnifera är en medlem av följandestressDet har vetenskapligt bevisats att det är möjligt att återställa markörer.

Dessa resultat överensstämmer med resultaten från W. somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)(a) oxiderasstresseffektiv motantioxidantDetta tyder på att det är

Av W. somnifera.stressFör mer information om markörernas återhämtningseffekter, se tabellen nedan.

undersökningstressTyp av markör.återställande effekt
Test 1.superoxiddismutasbetydelse
Test 2.katalasbetydelse
Test 3.glutationperoxidasbetydelse
Test 4.glutationbetydelse
Test 5.lipoperoxidasbetydelse
Test 6.nitritbetydelse
Test 7.protein karbonylbetydelse
Test 8.AchEbetydelse
Test 9.ChATbetydelse
Test 10.Ach.betydelse
ashwagandha (typ av indisk kaktus)på grund avstressDetaljer om återhämtningseffekter av markörer.

Slutsats.

Hur var det nu? Jag skulle vilja avsluta denna artikel med en sammanfattning av denna artikel.

Vetenskaplig grund för traditionell användning av ashwagandha vid neurologiska sjukdomar.

En systematisk genomgång av denna studie visade att W. somnifera (ashwagandha (typ av indisk kaktus)har visats ha vetenskapligt stöd i de traditionella metoder som används för att behandla neurologiska sjukdomar.

Dessa studier har visat att W. somnifera orsakar neurologiska avvikelser i hjärnan vid oxidativstressDen befanns vara effektiv mot.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)har använts sedan urminnes tider för att behandla neuropatologiska sjukdomar, med vetenskapligt stöd för varför.

Dessa studier är,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Detta har gjorts i ett antal fall, inte bara i

Behov av framtida kliniska prövningar.

Denna undersökning av W. somniferas effekt på hjärnan,Ytterligare kliniska prövningar behövsDetta tyder på att det är

Kliniska prövningar,ashwagandha (typ av indisk kaktus)är nödvändigt för att säkerställa att det är en effektiv behandling på människor.

Försök som detta kan kasta ljus över den terapeutiska effekten och säkerheten hos W. somnifera.

Genom framtida forskning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Följande två punkter förväntas av

Vad kan vi förvänta oss av forskning om Ashwagandha?

På grundval av slutsatserna i denna undersökning kan W. somnifera,Lovande naturliga terapier för behandling av neuropatologiska sjukdomar i hjärnan.Det har hävdats att så är fallet.

Det krävs dock ytterligare kliniska prövningar för att fastställa den terapeutiska effekten av W. somnifera.

Det var allt för denna artikel. Tack för att du läste till slutet.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Effekter av Withania-somnifera-ashwagandha som en naturlig behandling för att hämma oxidativ stress i hjärnan på neurologisk nivå störningar.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp