iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

Ashwagandha visar potential för behandling av Alzheimers sjukdom.

Ashwagandha visar potential för behandling av Alzheimers sjukdom.

Spoiler för den här artikeln.

 • Alzheimers sjukdom orsakas av onormala fenomen som uppstår i hjärnan,minneoch försämrat omdöme.
 • ashwagandha (typ av indisk kaktus)används i ayurvedisk medicin som nervstärkande ochminneDet har visat sig ha en förbättrande effekt.
 • Orsakerna till Alzheimers sjukdom är dock ännu inte väl utforskade.
 • I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)har visat sig vara effektivt för att skydda nervceller, särskilt mot Alzheimers sjukdom och neurologiska skador orsakade av HIV-infektion.

Den här artikeln är lite mer utmanande.

"Jag vet inte hur man förebygger Alzheimers sjukdom. Jag vet inte ens om det är något som kan förebyggas."

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)Vi försöker ta reda på vilka specifika effekter det har på

"Om det har en neuroprotektiv effekt,ashwagandha (typ av indisk kaktus)för att förebygga Alzheimers sjukdom?"

Denna artikel riktar sig till de personer som nämns ovan.

Denna artikel ger en uppdatering för dem som söker behandlings- och förebyggande alternativ för Alzheimers sjukdom och HIV-relaterade neurokognitiva störningar.ashwagandha (typ av indisk kaktus)I detta avsnitt förklaras forskningen.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)har i nyligen genomförda studier visat sig vara effektivt för att skydda nervceller, och det finns hopp om utveckling av framtida behandlingar.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Forskningsbakgrund.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av progressiv försämring av minnet och högre kognitiva funktioner på grund av extracellulära amyloida plack och intracellulära neurofibrillära förändringar i hjärnans kortikala och limbiska regioner.

amyloid

Amyloid är en ansamling av proteiner som har fått en onormal struktur. Relaterar till sjukdomar i nervsystemet, t.ex. Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

plack

Fläckar med onormalt ökad ansamling av lipider och kolesterol i blodkärlen.

Plack täcker insidan av blodkärlen och hindrar blodflödet, vilket kan leda till ateroskleros och hjärtsjukdomar.

Relaterade till livsstilsrelaterade sjukdomar som högt kolesterol, högt blodtryck, rökning och fetma.

Närvarande,Det finns ingen botande behandling för Alzheimers sjukdom och forskningen är inriktad på läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av undersökningen.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(Withania somnifera) används inom ayurvedisk medicin som nervstärkande ochminneAnvänds ofta som förbättringsmedel.

Men.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det finns begränsade uppgifter om de potentiella neuroprotektiva effekterna på β-amyloid (1-42)-inducerad neuropatologi hos

Beta-amyloid (1-42)

Substanser som anses vara nära involverade i patogenesen av Alzheimers sjukdom.

β-amyloid ackumuleras extracellulärt och bildar amyloida plack, som har neurotoxiska effekter som leder till nervcellsdöd. Det har också rapporterats att β-amyloid ackumuleras i nervcellerna och orsakar onormal aggregering av tau-proteiner som bildar trassel. Dessa patologiska förändringar är kända för att leda till neuronal död och kognitiv försämring vid Alzheimers sjukdom.

tau-protein

Proteiner som är involverade i det strukturella stödet för neuroner och neurotransmission.

Normal funktion spelar en roll för upprätthållandet av mikrotubuli i nervcellerna.

Men när tau-proteinerna ansamlas på ett onormalt sätt kollapsar mikrotubuli, vilket leder till neuronal dysfunktion och död.

Tangles som bildas av sådana aggregat är ett av de viktigaste neuropatologiska kännetecknen vid Alzheimers sjukdom och ett viktigt kriterium för patologisk diagnos.

trassel

Intracellulära fibrösa strukturer som bildas av onormal aggregering av tau-proteiner.

Forskningsmål

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som försämrar minnet och hjärnans högre kognitiva funktioner,Ingen behandling finns för närvarande.

I denna studie används därför följande ofta inom ayurvedisk medicin som nervstärkande och minnesförbättrande medelashwagandha (typ av indisk kaktus)av β-amyloid-inducerad toxicitet och neuroprotektion mot HIV-1Ba-L (klad B)-infektion.Syftet var att.

föremål för forskningAlzheimers sjukdom, β-amyloidinducerad toxicitet, HIV-1Ba-L (klad B)-infektion
Målsättning.ashwagandha (typ av indisk kaktus)För att verifiera den nervcellsskyddande effekten av
teknikToxicitetstestning, cellviabilitetsanalyser, mätningar av PPARγ-nivåer
Forskningsmål
inducerad toxicitet

Genom yttre stimuli,Onormal ökning av intracellulära ämnen och metaboliter, vilket leder till celldysfunktion och celldödAtt göra.

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)Den "β-amyloid-inducerade toxiciteten hosashwagandha (typ av indisk kaktus)har en dysfunktionell kapacitet för β-amyloid.

Eftersom β-amyloid är ett ämne som tros orsaka Alzheimers sjukdom,ashwagandha (typ av indisk kaktus)kan förhindra att detta fungerar =.Kan förväntas förebygga Alzheimers sjukdom.Detta innebär att.

Infektion med HIV-1Ba-L (klad B)

En typ av HIV-1, det virus som orsakar AIDS. Typen förekommer främst i utvecklade länder som Nordamerika, Europa och Japan.

I detta experiment testades viruset motashwagandha (typ av indisk kaktus)Detta innefattar kontroll av effektiviteten hos de

Den vanliga "Låt oss testa Ayurveda med modern vetenskap! serie.

Forskningsmetoder

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Neuroskyddande effekt avFör att göra detta använde forskargruppen den humana neuronala cellinjen SK-N-MC-celler.

SK-N-MC-celler

SK-N-MC-celler är en cellinje som härstammar från humana neuroblastomceller. De används för att studera Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar.

Kännetecknas av högre tillväxthastighet och enklare hantering än andra cellinjer för nervsystemet.

."Cellerna används ofta i experimentDet vill säga.

SK-N-MC-celler används för att rekapitulera β-amyloidinducerad toxicitet och neuropatologi orsakad av HIV-1Ba-L (klad B)-infektion.StandardmetodÄr.

Så även vid kontroll av andra läkemedel och örter används ofta SK-N-MC-celler.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)extraherades med metanol: kloroform (3:1).

Denna extraktionsmetod är,ashwagandha (typ av indisk kaktus)De aktiva ingredienserna valdes för att maximera extraktionen av de aktiva ingredienserna i

Denna extraktionashwagandha (typ av indisk kaktus)kommer att användas i detta experiment.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Detta innebär att.

Den neuroprotektiva effekten utvärderades genom följande mätningar

Objekt för mätning och utvärdering

 • cellproliferation
 • Diameter på dendriter
 • Total dendrit- och spinearea mätt
 • Nivåer för MTT-analys av cellviabilitet
 • Peroxisomproliferatoraktiverad receptor γ (PPARγ).

Jag vet att det låter svårt.ashwagandha (typ av indisk kaktus)är effektivt för att förebygga Alzheimers sjukdom och skydda nerverna.Detta är inget problem så länge det är känt att

MTT-analys av cellviabilitet.

MTT-testet för cellviabilitet är,Experimentella metoder för att bedöma andelen överlevande celler.och används för att bedöma cellinjers viabilitet och cytotoxicitet.

Det experimentella förfarandet med MTT-reagens är enkelt och mångsidigt och kan tillämpas på många cellinjer.

Den är mindre känslig för läkemedel och ger ett mer exakt mått på cellinjens viabilitet.

Peroxisomproliferatoraktiverad receptor γ (PPARγ).

PPARγ är.Proteiner med viktiga roller i adipocytdifferentiering och diabetesbehandling.

Aktiveras av näringsämnen och läkemedel; minskade nivåer av PPARγ är kända för att öka risken för sjukdom.

Forskning om PPARγ-aktivering pågår för att utveckla behandlingar mot diabetes, fetma och ateroskleros.

Forskningsresultat

I denna studie undersöktes effekterna av β-amyloid på nervceller.

Resultaten visar att β-amyloid minskar cellproliferationen och orsakar en minskning av antalet dendriter och en minskning av deras diameter.

Dessutom erhölls liknande resultat med HIV-1Ba-L-infekterade celler.

Å andra sidan.ashwagandha (typ av indisk kaktus)på β-amyloidbehandlade och HIV-1-infekterade prover,Toxiska effekter neutraliserade.Det visade sig att.

MTT-analys av cellviabilitet och nivåer av peroxisomproliferatoraktiverad γ-receptor (PPARγ),Resultaten stöder den neuroprotektiva effekten.

Från dessa resultat,ashwagandha (typ av indisk kaktus)mot β-amyloidinducerad neuropatologi och neuropatologi orsakad av HIV-1-infektion., som anses ha neuroprotektiva effekter.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av undersökningen.

Nedan följer en sammanfattning av situationen ännu en gång.

föremål för forskningβ-amyloid, HIV-1Ba-L-infekterade celler,ashwagandha (typ av indisk kaktus)
Målsättning.Att undersöka effekterna av β-amyloid på nervceller.
teknikStudier av cellproliferation, MTT-analyser av cellviabilitet, mätningar av PPARγ-nivåer
Resultat.β-amyloid minskar cellproliferationen,ashwagandha (typ av indisk kaktus)föreslogs ha neuroprotektiva effekter.
Experimentella resultat.

Om resultaten av detta experiment är trovärdiga, kommer "ashwagandha (typ av indisk kaktus)är effektivt för att förebygga Alzheimers sjukdom och aidsDärför kallas den "den".

Slutsatser:Att ashwagandha har neuroprotektiva effekter.Kontrollera för.

Hur var det nu? Jag skulle vilja avsluta denna artikel med en sammanfattning av denna artikel.

Sammanfattning av denna artikel.

 • Alzheimers sjukdom orsakas av onormala fenomen som uppstår i hjärnan,minneoch försämrat omdöme.
 • ashwagandha (typ av indisk kaktus)används i ayurvedisk medicin som nervstärkande ochminneDet har visat sig ha en förbättrande effekt.
 • Orsakerna till Alzheimers sjukdom är dock ännu inte väl utforskade.
 • I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)har visat sig vara effektivt för att skydda nervceller, särskilt mot Alzheimers sjukdom och neurologiska skador orsakade av HIV-infektion.

Från forskningsresultat,ashwagandha (typ av indisk kaktus)har visat sig ha neuroprotektiva effekter.

Detta skulle potentiellt kunna bidra till utvecklingen av framtida behandlingar och förebyggande metoder för Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom orsakas av att onormala β-amyloida plack byggs upp i hjärnan.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)har visat sig ha en neuroprotektiv effekt mot β-amyloidinducerad toxicitet,Detta kan vara effektivt för att förebygga Alzheimers sjukdom.

Det var allt. Tack för att ni tittade ända till slutet.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Ashwagandha visar potential för behandling av Alzheimers sjukdom.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp