iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

[Senaste forskningen 2022] Ashwagandha hjälper till att minska sömn, stress och aptit! Resultat av ett experiment på universitetsstudenter.

Ashwagandha hjälper till med sömn, stress och aptitminskning!

Spoiler för den här artikeln.

 1. sovaKvalitetsförbättring i:ashwagandha (typ av indisk kaktus)är universitetsstuderande.sovaEffekten på förbättringen av kvaliteten på
 2. Appetitdämpning:ashwagandha (typ av indisk kaktus)Förtäring har visat sig dämpa aptiten.
 3. stressMildrande åtgärder:ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochstressEffekten var inte statistiskt signifikant, även om det har föreslagits att det finns en effekt på minskningen av

"Nyligen.stressJag kan inte sova på grund av det."

"Jag letar efter sätt att dämpa min aptit.

"På ett naturligt sätt.stressminska antalet personer som inte kan arbeta."

I det här numret.stressoch sömnlöshet.

I den studie som presenteras i denna artikel,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochsovaFörbättrad kvalitet på,stressoch dämpar aptiten genom att minskaidentifierades.

Läs den här artikeln,Nu har du det.stressoch blockeringar,sovaEn liten minskning av oron för kvaliteten påDet är möjligt att göra det.

Läs till slutet.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Grundläggande information om pappret.

Den artikel som presenteras i detta nummer har titeln.Ashwagandha reglerar stress, sömndynamik och mental klarhet.(japansk översättning)".

(data) objektInnehåll
Titel.Effekten av ashwagandha på stress, sömnkvalitet och matbegär hos universitetsstudenter: kvantitativ analys av en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie. prövning
Författare.O'Connor J, Lindsay K, Baker C, et al.
TidskrifterJournal of Medicinal Food
År för offentliggörande2022
Grundläggande information om pappret.

Bakgrund och mål för forskningen

Först ges en kortfattad bakgrund till studien.

Medicinska livsmedel ochtilläggärPotential att spela en viktig roll inom hälso- och sjukvården vid sidan av läkemedel.Det finns.

Ofta finns det dock inte tillräckligt med forskningsmedel för ingredienser och extrakt som inte kan patenteras.

Bland dessa finnsashwagandha (typ av indisk kaktus)är av gammal användning i ayurvedisk medicin,sovasanitära förhållanden ochstressAntalet studier som undersöker effekten på ångest är begränsat.

Ayurveda (traditionellt medicinskt system i Indien)

Ett gammalt, traditionellt medicinskt system med ursprung i Indien.

Den syftar till att upprätthålla en balans mellan kropp, själ och ande.

Örter och kryddor, massage, meditation och yoga hör till kategorin terapier. Fokus ligger på allmän hälsa och förebyggande medicin.

Ayurveda fokuserar inte bara på att avlägsna orsakerna till sjukdomar, utan också på att upprätthålla och förbättra hälsan genom livsstil och kost.

I den aktuella studien har dessa (sovasanitära förhållanden ochstressoch dess inverkan på ångest) för att undersöka effekterna i detalj.

Det välbekanta "Låt oss använda vetenskapen för att bevisa effektiviteten hos traditionell medicin!

Forskningsmetoder och ämnen

I den här studien testades följande metoder.

Forskningsmetoder och ämnen

 • Randomiserade kontrollerade studier (RCT)
 • 30-dagars placebokontrollerad studie på universitetsstudenter.

Randomiserade kontrollerade studier (RCT)

I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)För att korrekt kunna bedöma effektiviteten hosRandomiserade kontrollerade studier (RCT)genomfördes.

Randomiserade kontrollerade studier (RCT)

En av de vetenskapliga forskningsmetoderna.

För att korrekt bedöma effektiviteten av behandlingar och läkemedel,En studie där försökspersonerna slumpmässigt delas in i en experimentell grupp och en kontrollgrupp, där den experimentella gruppen får testläkemedlet och kontrollgruppen får placebo (skenläkemedel).Är.

Denna metod eliminerar slumpen och bias och avslöjar effekten.

RCT är en tillförlitlig forskningsmetod för att få fram opartiska resultat.

30-dagars placebokontrollerad studie på universitetsstudenter.

Målgruppen bestod av 60 universitetsstudenter under 30 dagar.under en period av ...ashwagandha (typ av indisk kaktus)och en placebogrupp (sham).

Genom denna testmetod,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det är alltså möjligt att objektivt bedöma effektiviteten hos

Forskningsresultat och fördelarna med ashwagandha.

Resultaten av denna studie är följande.

Forskningsresultat och fördelarna med ashwagandha.

 • sovaFörbättringar av kvaliteten och aptiten hos
 • stressminskning (men inte statistiskt signifikant).

Förbättrad sömnkvalitet och aptit.

Forskningsresultat,ashwagandha (typ av indisk kaktus)I den grupp som konsumerar,sovakvalitet och minskad aptit observerades också.

Dessa effekter var statistiskt signifikanta jämfört med placebogruppen.

Minskad stress (men inte statistiskt signifikant)

ashwagandha (typ av indisk kaktus)I intagningsgruppenstressEn minskning av antaletmen det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebogruppen.

"Vissa effekter kan dock identifieras. Forskarna kommenterade.

Förbättrad kognitiv funktion, energi och stresshantering


Resultat av kvalitativ dataanalys,ashwagandha (typ av indisk kaktus)I intagsgruppen,sovasamt kvaliteten på den,Kognitiv funktion och energinivåer förbättras också,stressPositiv inverkan på ledningen.Det visades att det finns

Analys av kvalitativa uppgifter.

Inte siffror eller statistik,Metoder för att analysera icke-numerisk information, t.ex. språk, beteende och känslor.

Den använder data från intervjuer, observationer och öppna påståenden i frågeformulär för att förstå människors åsikter, erfarenheter, attityder och beteendemönster i syfte att få djupare insikter.

Kvalitativ dataanalys används ofta inom områden som samhällsvetenskap, psykologi och marknadsundersökningar, där en detaljerad undersökning av enskilda fall kan leda till nya hypoteser och teorier.

Dessa effekter kunde inte heller ses i placebogruppen.

Sammanfattning: Fördelar med Ashwagandha och de senaste forskningsresultaten.

Hur var det? Jag vill avsluta med att sammanfatta innehållet i denna artikel.

Spoiler för den här artikeln.

 1. sovaKvalitetsförbättring i:ashwagandha (typ av indisk kaktus)är universitetsstuderande.sovaEffekten på förbättringen av kvaliteten på
 2. Appetitdämpning:ashwagandha (typ av indisk kaktus)Förtäring har visat sig dämpa aptiten.
 3. stressMildrande åtgärder:ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochstressEffekten var inte statistiskt signifikant, även om det har föreslagits att det finns en effekt på minskningen av

I den aktuella studien genomfördes en randomiserad kontrollerad studie (RCT) på universitetsstudenter,ashwagandha (typ av indisk kaktus)ochsovaFörbättrad matkvalitet, aptitdämpning,stressDet har visat sig vara effektivt för att minska

Om du är det nu.sovaOm du kämpar med dålig matkvalitet, överätning eller relationer på arbetsplatsen,ashwagandha (typ av indisk kaktus)kan lindras, om än bara något, genom intag av

Tänk på detta om du vill.

Vi hoppas att den här artikeln kan vara till hjälp för dig.

Detta är allt för denna artikel. Tack för att du läste till slutet. Vi ses då.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Ashwagandha hjälper till med sömn, stress och aptitminskning!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp