iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

[Minskning av kroppsfett] 8 fördelar med saponiner + rika ingredienser [Spoiler alert: grönt te och natto].

"Jag vill veta vad saponiner gör!

"Jag vill veta hur saponiner fungerar för att bränna fett.

"Jag vill veta vilka livsmedel som innehåller saponiner!

I den här artikeln har vi sammanställt information om saponiner för dessa personer.

I den här artikeln.Jag har åtminstone hört talas om dem, men vad är egentligen saponiner?" Frågan "Vad exakt är saponin?" kan besvaras perfekt.

Läs till slutet.

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)ingredienser och effekter"!

Effekterna av saponin förblir intakta.ashwagandha (typ av indisk kaktus)Några av effekterna av!

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är saponin över huvud taget?

Saponin är, i ett nötskal,"Samlingsnamn för glykosider av sockerarter och sapogeniner.Är.

...men många säger: "Jag vet vad sockerarter är, men jag vet inte vad sapogeniner och glykosider är"? Förklaring.

■ Vad är glykosider?

Saponin (saponin) är det generiska namnet för glykosider som består av sapogeniner och sockerarter.

Det löses upp när det blandas med vatten och uppvisar ytaktiva egenskaper, t.ex. ett tvålliknande skum när det skakas.

Saponin - Wikipedia.

Kort sagt, tänk "socker + sapogenin = glykosid".

Omvänt är sapogenin"Glykosiden minus sockret.OK med.

Det finns för övrigt flera olika typer av sapogeniner. Det finns mindre skillnader beroende på vilken typ av sapogenin som är knuten till vilken typ av socker, men de kallas i allmänhet kollektivt för "saponiner".

Vilken typ av sapogenin som produceras beror på vilken typ av sapogenin som är fäst.

Det är därför som vart och ett av de många saponinerna har en något annorlunda effekt.
Toxiska ämnen kallas specifikt för "sapotoxiner".

Bubblande saponiner

Faktum är att namnet saponin kommer från tvål.Löddrande skumegenskaper (ytaktiv verkan)Det finns.

suddgummiteär också en egenskap hos saponiner som gör att sojabönor och adzukibönor bubblar när de kokas (seReferens.(ibid.).

Ett välkänt exempel är gröna plastflaskor.teDet är också shwewed när du buzzar av Dessa är också saponiner.

Denna egenskap har för övrigt varit känd i Japan sedan Heian-perioden (794-1185), och den saponinrika "mukuroji" (seReferens.)" och "Saikachi (.Referens.)" användes i stället för shampoo.

Det liknar bara tvål till sin natur, men det är ett helt annat ämne än tvål och kan sättas in i kroppen.

8 Fördelar med saponiner.

Låt oss ta en snabb titt på effekterna av saponiner.

Observera att det, som tidigare nämnts, finns flera olika typer av saponiner, så alla är inte perfekta.

8 Fördelar med saponiner.

Det finns ett stort antal fördelar med saponiner, särskilt när det gäller reglering av kroppsfett.

immunitetDet har också en hög effekt på kroppens T-celler och aktiverar dem så att de kan döda cancerceller och virus.

Även på diet,"Vi minskade mängden dåligt kolesterol samtidigt som vi behöll mängden bra kolesterolDetta är inte att förglömma, eftersom forskning har visat att

Nu, med dessa underbara effekterLivsmedel från vilka saponiner kan erhållas.Låt oss titta på följande.

Livsmedel och kosttillskott som innehåller saponiner

Som nämnts ovan kan saponiner förväntas ha ett brett spektrum av fördelar, främst när det gäller vasodilatation.

grönteoch soja och natto är välkända och enkla sätt att konsumera.

naturligtvisashwagandha (typ av indisk kaktus)Rekommenderas också!

Särskilt gröna.tekan vara i plastflaskor, så det är lätt att införliva i din dagliga rutin.

Andra livsmedel som innehåller saponiner ochtilläggsammanfattas i följande tabell. Referens.

Livsmedel och kosttillskott med högt innehåll av saponiner

 • Soja och natto
 • kidneyböna
 • böngroddar
 • grönteprickbrickor (i mahjong)teoolong (te)te
 • ashwagandha (typ av indisk kaktus)
 • rött vin
 • vitlök (Allium sativum)
 • havre
 • quinoa
 • amarant
 • Platycodon grandiflorum

Jag har räknat upp några, men den snabbaste är natto, eller grönt, som nämndes tidigare.teBeslutet kommer att fattas i

Havreris, quinoa och amarant ärKommersiellt femkornigt eller 16-kornigt risBland dessa kan nämnas

tvåaashwagandha (typ av indisk kaktus)Innehåller olika aktiva ingredienser andra än saponiner och är ett toppval på denna webbplats.

3 skäl till varför saponiner är effektiva för viktminskning.

Bland de många fördelarna med saponiner finnschefFokus ligger påprocentuell andel kroppsfett...Bidrar till viktminskning genom att sänka kolesterolhalten...(i...)Referens.(ibid.).

av saponiner eller saponininnehållande extrakt,Hela 40+ artiklar om fetma.

Naturligtvis, som nämnts ovan, finns det många olika typer av "saponiner", så det rekommenderas att ta en bra balans mellan de ovan nämnda livsmedlen.

Efter att ha kontrollerat dessa artiklar kan saponinernas viktminskningseffekter grovt sammanfattas i följande tre kategorier.

3 skäl till varför saponiner är effektiva för viktminskning.

Låt oss titta på dem en efter en.

Hämning av aktiviteten hos pankreaslipas

För det första saponinernaInhiberande effekt på lipasaktivitetFrån.

En studie från University of Oxford visade att saponinerHar en hämmande effekt på lipasaktivering.Det är känt att.

för övrigt"Lipas" betyder "triglycerid".till två ämnen, "fettsyror" och "glycerol".hydrolysEnzymer.

"Är det inte bra att bryta ner medeltida fett? Vad är fördelen med att störa den handlingen?"Vissa kanske säger det.

Annorlunda.

Som nämnts ovan, genom lipas,Fett bryts ned i två beståndsdelar, "fettsyror" och "glycerol".Nedan följer en sammanfattning av resultaten.

Och,Fettenergi absorberas och lagras i kroppen i detta "fettsyra"-tillstånd.Ja, det stämmer.

Med andra ord fördröjer saponinerna nedbrytningen av fett till fettsyror genom lipasets verkan.

Resultat,Fett drivs ut ur kroppen innan det absorberas extra av kroppen.Detta innebär att.

Oxford University paper, genom att hämma nedbrytningen av fett i bukspottkörtelns lipas,Kan hämma absorptionen av fett i tarmkanalen.Det föreslogs att

För övrigt användes saponiner som utvunnits ur klockblomma i detta experiment.

Aktivering av AMPK

Även om den också är nära besläktad med den ovan nämnda lipasdeaktiveringen,Saponiner ökar konsumtionen av fett (och socker) genom att aktivera AMPK(i...)Referens.)

."...även om de säger.Vad är AMPK egentligen?"Många kommer att säga det.

AMPKär "Adenosin Megaonofosfat-aktiverad pRotein KFörkortning för "inase".Enzymer som är centrala för ämnesomsättningenÄr.

"AMPK", "AMP-aktivering".proteinNär du ser strängen "kinase", tänk bara "åh, det handlar om metabolism".

AMPK (AMP-aktiverat proteinkinas). Ett serin-treoninkinas som övervakar den intracellulära energistatusen och reglerar socker- och lipidomsättningen etc."Metabolisk huvudströmbrytare".Namnet på systemet är känt som "the

Aktiverad AMPK förbättrar de energiproducerande processerna (sockertransport, fettoxidation).och energiförbrukningsvägar (proteinsyntes), vilket återställer de intracellulära ATP-nivåerna och bidrar till den intracellulära energihomeostasen.

AMPK: Biotekniska nyckelord | Experimentell medicin online: Yodo Publishing Co.

AMPK utför två av följande när ATP (energi) i kroppen börjar minska.

Två effekter av AMPK när ATP i kroppen reduceras.

 • Öka ATP-produktionen.
 • Minskad förbrukning av ATP

ATP är för övrigt den energi som används för all mänsklig verksamhet.

Rörliga lemmar och läsning,styrketräningAllt detta görs också av denna ATP.

För övrigt harDen huvudsakliga energikällan, ATP, är socker eller fett.

Med andra ord.Aktivering av AMPK ökar energiproduktionen = ökad konsumtion av socker och fett.

Anaerob träning (styrketräningATP produceras företrädesvis från socker under (aerob) träning och företrädesvis från fett under aerob träning.

Sammanfattningsvis kan ett medvetet intag av saponiner hjälpa"Aktivering av AMPK → ökad konsumtion av socker och fett → smalare kropp! Detta är det förväntade händelseförloppet.

Aptitdämpning

Hittills har saponiner varitNäringsämnen med utmärkta effekter på att sänka fetthalten i kroppen.Jag har förklarat att så är fallet.

Men förvånansvärt nog,Saponiner har den effekten att de dämpar själva aptiten.Det finns.

Koreanska experiment med ginseng (Referens.I,Administrering av ginsengsaponiner till råttor som fått normal respektive fettrik kost.Det gjorde jag.

Resultat,I gruppen som behandlades med ginsengsaponiner ökade vikt ochKostfiber.Inte bara mängden och fettinnehållet utan även "aptitpeptider" som leptin och neuropeptid Y (NPY) minskar.Det konstaterades att.

Således,Saponinernas egenskaper mot fetma har bekräftats i många artiklar från många olika områden.

Sammanfattning: Kända men omfattande fördelar med saponiner

Hur var det?

Trots de många fördelarna med saponiner,grönteDet är lätt att konsumera med välbekanta livsmedel som natto (fermenterade sojabönor), sojabönor, azukibönor och natto.

Det är vad varuautomatens plastflaskor gör grönt.teMen OK.

Införliva dem i din kost om du vill.

Låt oss nu avsluta denna artikel.

sammanfattning

 • Saponiner är välkända och lättillgängliga näringsämnen
 • Saponiner är särskilt effektiva för att minska kroppsfett.
 • grönteoch ... ochashwagandha (typ av indisk kaktus)Rekommenderat intag i

Det är allt. Tack för att du har läst så här långt.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp