iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

[Forskningsresultat] Vetenskapligt bevis för ashwagandhas antidepressiva effekter. Ett säkert och effektivt nytt alternativ för behandling av depression.

Ashwagandhas antidepressiva effekter vetenskapligt bevisade: Ett säkert och effektivt nytt alternativ för behandling av depression.

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)SOBEREX, ett växtbaserat mineralpreparat som innehållerkapselDen ",depressionDjurstudier har bekräftat att det är effektivt vid behandling.
 2. Det är lika effektivt som det vanliga antidepressiva medlet fluoxetin,biverkninganses vara låg och säker.
 3. Enligt denna undersökning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)gav vetenskapliga bevis för läkemedlets antidepressiva effekter och stödde dess traditionella användning.

."depressionJag skulle dock vilja se ett botemedel mot problemet,biverkningJag är orolig."

"Med naturliga ingredienser.depressionFinns det något sätt vi kan behandla det på?"

"Vad finns det för andra alternativ än fluoxetin?

Denna artikel är för denna riktning.

I det experiment som presenteras här,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Växtbaserade mineralberedningar innehållande "SOBEREX kapslarDen ",biverkningmindre effektiv.depressionVetenskapligt bevisad som behandling.

"Med säkra och naturliga ingredienser.depressionVi hoppas att denna artikel kommer att vara till nytta för dem som vill hitta nya behandlingar för

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Grundläggande information om pappret.

Den grundläggande informationen för detta dokument är som följer.

Den artikel som presenteras i detta nummer har titeln.Utvärdering av de antidepressiva effekterna av växtbaserade mineralpreparat (japansk översättning).".

*PDF-anteckningar.

 • Grundläggande information om pappret.
(data) objektInnehåll
Titel.UTVÄRDERING AV ANTIDEPRESSIV AKTIVITET HOS EN FORMULERING AV ÖRTOMINERAL
Författare.SNEHAL S. PATEL, NITI RAJSHREE, PRABOTH V. SHAH
TidskrifterInstitut för farmaci, Nirma University
År för offentliggörande2016
Grundläggande information om pappret.

Inledning: bakgrund och mål för experimentet

Först förklaras bakgrunden till och syftet med detta experiment.

De senaste åren,Nya terapier för behandling av neurologiska sjukdomar.Forskning om medicinalväxter bedrivs över hela världen för att hitta

I denna studie,depressionAnvänds av ayurvediska läkare för behandling.Växtbaserade mineralberedningar "SOBEREX kapslar」の効果を、マウスを使った動物実験で評価することを目的としています。

Denna produkt har.ashwagandha (typ av indisk kaktus)inkluderar.

I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)SOBEREX, ett växtbaserat mineralpreparat som innehållerkapselFokus ligger på de antidepressiva effekterna av

depressionär en psykisk störning som drabbar många människor världen över, och nya behandlingar behövs.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)Syftet med studien är att fastställa om denna formulering, som innehåller den traditionella användningen av läkemedlet, vetenskapligt kan bevisas vara effektiv baserat på dess traditionella användning.

Det välbekanta "Låt oss använda vetenskapen för att bevisa effektiviteten hos traditionell medicin!

Forskningsmetoder

Detta experiment kommer att genomföras med hjälp av följande metoder

Forskningsmetoder

 • Administrering av växtbaserade mineralpreparat.
 • Metoder för djurförsök

Administrering av växtbaserade mineralpreparat.

I studien användes det växtbaserade mineralpreparatet SOBEREX mot möss.kapselDen.Oral administrering med en dos på 50 mg/kg en gång dagligen i 14 dagar.Det gjorde jag.

(data) objektInnehåll
Ämne.mus
förberedelseSOBEREXkapsel
administrationsperiod14 dagar.
Antal doser per dagen gång
dos50 mg/kg
Administrationsmetod(doser av) oral administrering
Doseringsschema

De anser att denna dos är en lämplig dos för att bedöma effekten.

Metoder för djurförsök

Efter behandlingsperiodens slut gavs mössen2 experiment.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av projektet.

Metoder för djurförsök

 • Test av svansupphängning
 • Test av påtvingad migration

Den första,Test av svansupphängningExperimentet "Lifting the Tail of the Mouse", där hjälplöshet bedöms genom att lyfta på musens svans.

Andra,Test av påtvingad migrationkallas, placeras möss i en tank och tvingas simma, och de får känna sig hjälplösa ochdepressionDetta är ett experiment för att bedöma det aktuella tekniska läget.

Dessa experiment är,Vanligt förekommande metoder för bedömning av antidepressiva effekter.Är.

Test av svansupphängning

Mus.depressionExperimentella metoder som används för att bedöma beteenden som.

Att lyfta musens svans och få den att sväva i luften, känslan av hjälplöshet och hopplöshet.depressionObservera symptom som liknar följande.

Ju mer hjälplös musen är, desto mindre rör den sig, för ju mer hjälplös den känner sig, desto mindre rör den sig,Dess immobiliseringstid mäts för att bedöma dess antidepressiva effekt.Gör det.

Test av påtvingad migration

Mycket använd experimentell metod för att bedöma antidepressiva effekter hos möss.

I detta test placeras möss i en tank och försätts i en situation där de inte kan fly.

Musen försöker först fly, men övermannas snart av en känsla av hjälplöshet och blir orörlig.

Denna immobiliseringstid mäts för att bedöma effekten av antidepressiva läkemedel.Gör det.

I båda fallen bedömer du graden av antidepression utifrån hur länge musen är orörlig (hur länge den känner sig hjälplös).

Genom dessa experiment,SOBEREXkapselUtvärdering av de antidepressiva effekterna av

Resultaten användes som grund för det vanliga antidepressiva läkemedletfluoxetinI jämförelse med,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Effekten av växtbaserade mineralpreparat som innehåller

Spoiler alert: det var lika effektivt som fluoxetin.

fluoxetin

depressionoch antidepressiva medel som används för att behandla ångest, tvångssyndrom och panikångest.

Detta läkemedel stabiliserar sinnesstämningen genom att hämma återupptaget av signalsubstansen serotonin i hjärnan och öka serotoninnivåerna.

Resultat.

Jämförelse av antidepressiva effekter (SOBEREX kapslar och fluoxetin).

Experimentella resultat visar att SOBEREXkapselDe antidepressiva effekterna av fluoxetin, ett vanligt antidepressivt läkemedel, ochLika effektiv.Det visade sig att.

SOBEREX i både tail suspension-testet och testet med tvingad simning.kapselMöss i behandlingsgruppen fickKortare perioder av hjälplöshet,depressionFörbättrat skick.Det har bekräftats att detta har gjorts.

Inverkan på motorisk prestationsförmåga:.

Även SOBEREX.kapseloch fluoxetinadministrering är,Det hade ingen signifikant inverkan på mössens rörelseförmåga.

Det faktum att det inte påverkar motoriska prestanda innebär att även om det har en antidepressiv effektbiverkningbetyder mindre,Båda är mycket säkra.Detta anses vara fallet.

Resultatet av detta är,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Växtbaserade mineralberedningar innehållandedepressionTyder på lovande behandling.Det gör jag.

Slutsats.

Hur var det? Jag vill avsluta med att sammanfatta innehållet i denna artikel.

Sammanfattning av denna artikel.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)SOBEREX, ett växtbaserat mineralpreparat som innehållerkapselDen ",depressionDjurstudier har bekräftat att det är effektivt vid behandling.
 2. Det är lika effektivt som det vanliga antidepressiva medlet fluoxetin,biverkninganses vara låg och säker.
 3. Enligt denna undersökning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)gav vetenskapliga bevis för läkemedlets antidepressiva effekter och stödde dess traditionella användning.

Från resultaten av denna undersökning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)SOBEREX, ett växtbaserat mineralpreparat som innehållerkapselDen ",depressionBekräftelse på att behandlingen är effektiv.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av undersökningen.

Motsvarar fluoxetin, ett vanligt antidepressivt läkemedeloch har ingen betydande inverkan på idrottsprestationer,biverkninganses vara låg och säker.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)har länge använts inom ayurveda och traditionell indisk medicin, och denna studie har visat att dessVetenskapliga bevis finns för antidepressiva effekter.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av undersökningen.

Det här är,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Växtbaserade mineralberedningar innehållande,depressionFöreslår nya behandlingsalternativ.Det gör jag.

Denna artikel publicerades i tidskriften "Safe and Natural Ingredients,depressionVi hoppas att detta kommer att hjälpa dem som "vill hitta nya behandlingar för

Detta är allt för denna artikel. Tack för att du läste till slutet. Vi ses då.

VANLIGA FRÅGOR

アシュワガンダはどのような効果があるのですか?

Enligt denna studie har SOBEREX kapslar, ett ört-mineralpreparat som innehåller ashwagandha, visat sig vara effektivt vid behandling av depression och är jämförbart med fluoxetin, ett vanligt antidepressivt läkemedel.

また、副作用が少なく安全性が高いとされています。

どのような実験でアシュワガンダの効果が調査されましたか?

マウスを対象に、テールサスペンションテストと強制泳動テストという2つの実験を行い、アシュワガンダの抗うつ効果を評価しました。

アシュワガンダの副作用はありますか?

Studien visade att administrering av SOBEREX kapslar, ett växtbaserat mineralpreparat som innehåller ashwagandha, inte hade någon signifikant effekt på rörelseförmågan hos möss och orsakade få biverkningar.

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Ashwagandhas antidepressiva effekter vetenskapligt bevisade: Ett säkert och effektivt nytt alternativ för behandling av depression.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp