iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

[Biverkningar] Sammanfattning av fall av misstänkt hepatotoxicitet med ashwagandha.

[Biverkningar] Sammanfattning av misstänkt hepatotoxicitet med ashwagandha.

Spoiler för den här artikeln.

  • ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det finns "viss" misstanke om hepatotoxicitet hos
  • Själva insjuknandet är mycket sällsynt.
  • Följ doseringen och sök läkare om du är osäker.

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)Jag har hört att det är hepatotoxiskt för."

Vilka är de förhållanden under vilka hepatotoxicitet utvecklas?

"Hur sannolikt är det att du kommer att utveckla sjukdomen?

På Internet.ashwagandha (typ av indisk kaktus) biverkningOm du slår upp det i avsnittet "Jag är nästan säker på att vi talar om hepatotoxicitet".

Den här gången,ashwagandha (typ av indisk kaktus)I följande avsnitt presenteras fall av misstänkt hepatotoxicitet i Japan respektive utomlands.

Läs den här artikeln,ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det kommer att göra det möjligt för dig att arbeta med en tydlig förståelse av de hepatotoxiska riskerna med

Läs till slutet om du vill.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Vad är hepatotoxiska skador?

Låt oss först gå igenom symptomet "hepatotoxisk sjukdom" (leverskada).

Läkemedelsinducerad leverskada är ett läkemedel som ordinerats av en medicinsk institution eller som finns tillgängligt på apotek,tilläggDetta är en inflammation i levern som orsakas av sådana faktorer som

Läkemedelsinducerad leverskada - Leversjukdomar | Shippo Liver Enlightenment, en välkänd leversjukdom.

"Läkemedel och...tillägg(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.biverkninginflammation i levern som uppstår i".

Rapporterade fall.

Då så,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rapporterade i intaget avbiverkningfallstudier.

Japan: 20 år gammal Man.

För det första var den i Japan.ashwagandha (typ av indisk kaktus)och fall av hepatotoxicitet.

Låt oss börja med den japanska fallstudien.

Patienten var en 20-årig man. Han togs in på sjukhus med allmän ohälsa och gulsot under behandling för social ångest.

Självbestämmande antistressFör toniska ändamål.ashwagandha (typ av indisk kaktus)och flera receptbelagda läkemedel, men en månad innan han togs in på sjukhuset hade han tagitashwagandha (typ av indisk kaktus)överdoserades med ....

DDW-J 2004 Läkemedelsinducerad leverskada diagnostiska kriterier poäng 8 "sannolikt" ochashwagandha (typ av indisk kaktus)Efter utsättande av denna produkt och samtidig medicinering minskade leverenzymerna men hyperbilirubinemi förvärrades och TBil 31,3 mg/dL uppnåddes en månad efter utsättande.

(utelämnat)

Vid läkemedelsinducerad leverskada förvärras sällan intrahepatisk gallstockning efter att det ansvariga läkemedlet har upphört.ochashwagandha (typ av indisk kaktus)Det har inte rapporterats några fall av leverskador på grund av

ashwagandha (typ av indisk kaktus)är icke godkända och icke licensierade läkemedel, och det krävs en undersökning av den faktiska försäljningssituationen och en varning för olämplig användning av dem.

Lever Vol 58, No 8.

Publicerad av Japanese Society of Hepatology,ashwagandha (typ av indisk kaktus)(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.biverkning... de mest kända fallen av hälsorisker.

."ashwagandha (typ av indisk kaktus)är hepatotoxiskt" är en viktig faktor för varningar på nätet.

Om man tittar närmare på den ursprungliga artikeln kan man dock se följande uttalande senare i artikeln.

Sammanfattning av den ursprungliga artikeln.

  • Många typer av självadministrerade samtidiga mediciner och varierande doser.
  • Kämpa för att identifiera det orsakande läkemedlet
  • Det kan inte uteslutas att samtidiga läkemedel också orsakade leverskador.

Med andra ord är det bara enashwagandha (typ av indisk kaktus)eftersom de förbättrades när de slutade taashwagandha (typ av indisk kaktus)på grund avNyansen i ordet "nu".

"Det kan inte uteslutas att även samtidiga mediciner kan ha orsakat leverskador.Även angivet som.

Dessutom."Jag tog det internt och oregelbundet, efter eget gottfinnande.Läkemedel är också mycket vanliga, se nedan.

Förutom ovanstående läkemedel (främst lugnande medel),ashwagandha (typ av indisk kaktus)hade tagit 2-3 gånger den normala dosen i ungefär en månad.

Dosering och administrering var också självvalda och varierade.

Detta är inte ett normalt sätt att arbeta.

Som framgår av ovanstående,Det görs i allmänhet aldrig.Tas i form av en operation.

I originalartikeln anges också följande.ashwagandha (typ av indisk kaktus)I originaldokumentet står det också att "det har förekommit rapporter om hälsoproblem orsakade av produkten, men vi kunde inte hitta några rapporterade fall av leverskador".

Därför.Det räcker inte med enbart detta fall.Det är inte nödvändigtvis så att "ashwagandha (typ av indisk kaktus)är hepatotoxiskt! Farligt!" Det är min personliga uppfattning att så inte är fallet.

Med beaktande av resultaten från de isländska och amerikanska studierna, som diskuteras nedan, är det dock fortfarandeashwagandha (typ av indisk kaktus)Det finns en misstanke om hepatotoxicitet i sig.

Island, USA: medelålder 43 år, 5 män och 5 kvinnor.

Fallstudier från Island och USA.

Sammanlagt fem fallstudier analyserades tillsammans, en gång för alla.."ashwagandha (typ av indisk kaktus)vara hepatotoxiska."Han hävdade.

Detta är motsatsen till det tidigare nämnda japanska fallet.

Försökspersonerna var män och kvinnor (tre män och två kvinnor) i åldern 21-62 år, som alla varashwagandha (typ av indisk kaktus)+Ingen hepatotoxicitettilläggtogs i mellan 2 och 12 veckor.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)annat äntilläggvarierar inom varje ämne.

Översikt.

ashwagandha (typ av indisk kaktus).tilläggFem fall av leverskada på grund av

Tre fall samlades in på Island 2017-2018 och två från DILIN-nätverket (Drug-Induced Liver Injury Network) 2016.

Andra orsaker till leverskador har uteslutits.

Ashwagandha-inducerad leverskada: en fallserie från det isländska och amerikanska nätverket för läkemedelsinducerad leverskada.

Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) är en amerikansk organisation.

De tre huvudpunkterna i den ursprungliga artikeln är följande.

Sammanfattning av den ursprungliga artikeln.

Gulsot med illamående, sjukdomskänsla, pruritus och bukbesvär.

Uppkomst efter en inkubationstid på flera veckor.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)De normaliserades alla inom några månader efter att de slutat ta

En av de fem personerna i det här fallet kunde inte spåras och det slutliga antalet var fyra.

De återstående fyra är.ashwagandha (typ av indisk kaktus)och andra hälsorelateradetilläggDe hade tagit den

Annat.tilläggvarierar inom varje ämne.

Med andra ord.."ashwagandha (typ av indisk kaktus)+ Ingen hepatotoxicitettilläggFem fall av leverskada har inträffat efter "samtidig användning avDet gjorde jag.

I denna fallstudie har därför."ashwagandha (typ av indisk kaktus)vara hepatotoxiska."Slutsatsen är.

Även om det är mycket sällsynt,ashwagandha (typ av indisk kaktus)har hepatotoxiska effekter.Detta anses vara fallet.

"Mellan 2016-2018 har Island ochTotalt fem i USA."som kan anses vara "mer" eller "mindre", beroende på individuella värderingar.

Personligen anser jag att det är "få". Det är förmodligen mindre än det totala antalet %.

Jag tycker dock att det tål att upprepas.ashwagandha (typ av indisk kaktus)är fortfarande misstänkt för hepatotoxicitet.

Om du är osäker bör du rådfråga din läkare innan du tar det eller omedelbart sluta ta det om du mår dåligt av det.

Dosering och administrering bör också följas inom ramen för sunt förnuft.

Sammanfattning: Misstanke om hepatotoxicitet "existerar".

Jag avslutar med att sammanfatta denna artikel ännu en gång.

Sammanfattning av denna artikel.

  • ashwagandha (typ av indisk kaktus)Det finns "viss" misstanke om hepatotoxicitet hos
  • Själva insjuknandet är mycket sällsynt.
  • Följ doseringen och sök läkare om du är osäker.

"Följ doseringen och sök läkare.

Det är allt. Tack för att du läste till slutet!

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

[Biverkningar] Sammanfattning av misstänkt hepatotoxicitet med ashwagandha.

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp